Previous reading
Nhà Thờ Bình Nguyên – Xã Thanh Phước – Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh – Việt Nam
Next reading
Thánh Thất Bình Chánh – Xã Lê Minh Xuân – Huyện Bình Chánh – Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam