Previous reading
Chùa Hưng Bửu – Xã Phú Hưng – Huyện Cái Nước – Tỉnh Cà Mau – Việt Nam
Next reading
Chùa Thiền Lâm Gò Kén – Phường Long Thành Trung – Thị xã Hòa Thành – Tỉnh Tây Ninh – Việt Nam