Previous reading
Niệm Phật Đường Phước Hữu – Xã Định Bình – Thành phố Cà Mau – Tỉnh Cà Mau – Việt Nam
Next reading
Chùa Hưng Hộ – Phường Hộ Phòng – Thị xã Giá Rai – Tỉnh Bạc Liêu – Việt Nam