Previous reading
Chùa Thiền Lâm Gò Kén – Phường Long Thành Trung – Thị xã Hòa Thành – Tỉnh Tây Ninh – Việt Nam
Next reading
Chùa Huệ Quang – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu – Việt Nam