Previous reading
Học viện Phật giáo Việt Nam – Xã Lê Minh Xuân – Huyện Bình Chánh – Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam
Next reading
Tòa Thánh Tây Ninh – Nữ Đầu Sư Đường – Thị xã Hòa Thành – Tỉnh Tây Ninh – Việt Nam