Phước Đức Miếu – Phường 9 – Thành phố Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng – Việt Nam

Bản đồ địa điểm

Thư viện hình ảnh

fb61ac1cb3fad6419b2e23e95a1defac.md

047982aa6231f65de849c897e79c6707.md

346bccea62488392973c5e0d5944dda4.md

9afca9e14cb513b721c5618cdc6ebb4c.md

61f22cf25bb79f8184c9b3a6aaace54d.md

0cc10d5a17f7db08d10c5e2fee2f867d.md

5adcc956a8aa732e7ef59c90f73a87b1.md

e12e3b788c3c928beecc095470002fad.md

e4b26bbae02f5112e071c943c81ab4fa.md

6c3fe5c7fd42a3e0b7885f3b0ed68aeb.md