Skip to content
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Portfolio Categories
Kinh Duy Ma Cật
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Vô Lượng Nghĩa
Lược giải kinh Duy Ma Cật
Lược giải kinh Hoa Nghiêm
Lược giải kinh Pháp Hoa
Nội dung kinh Duy Ma Cật
Nội dung kinh Hoa Nghiêm
Nội dung kinh Pháp Hoa
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Nội dung kinh Hoa Nghiêm – Thay lời tựa

Kiếp quá khứ để hiện, vị lai,Kiếp vị lai để quá, hiện tại,Ba đời nhiều kiếp là một niệmChẳng phải dài vắn: hạnh giải thoát.…Tôi hay thâm nhập đời vị laiTất cả kiếp thâu làm một niệm,Hết thảy những kiếp trong ba đờiLàm khoảng một niệm tôi đều nhập.…Về không gian và thời gian dung...

Chi tiết »
02f7de80a08a6f472fdcc26e657cd3e5

Kinh Vô Lượng Nghĩa – Giới thiệu

Về ngài Đàm Ma Già Đà Da Xá, dịch giả của kinh này, các sử liệu đã không nói gì nhiều về tiểu sử và hành trạng của ngài; chỉ biết đại khái rằng, ngài là người Thiên Trúc, có mặt ở Quảng Châu vào khoảng cuối triều Lưu Tống (420~479) đầu triều Tiêu Tề...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 39: Nhập Pháp Giới

Chư Như Lai như vậyTa đều từng cúng dườngCòn chưa hiểu rõ phápĐể nhập biển chư Phật.Kế đó lại có kiếpTên là Công Đức Nguyệt,Có thế giới trang nghiêmTên là Công Đức Tràng,Trong đó có chư PhậtTám mươi na do tha,Ta đều sắm đồ cúngThâm tâm dưng lên Phật.Một, Phật Thát Bà Vương,Hai, Phật Đại...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Được Phật mười tám pháp bất cộng là Bồ tát tạng, vì trí huệ vào khắp tất cả xứ.Biết rõ khắp tất cả chúng sanh, tất cả cõi, tất cả Pháp, tất cả Phật là Bồ tát tạng, vì ở trong một niệm đều thấy rõ.Nếu chư Bồ tát an trụ trong pháp này thời...

Chi tiết »

Thư viện hình ảnh

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categories
Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh Cà Mau
Tỉnh Hậu Giang
Tỉnh Kiên Giang
Tỉnh Long An
Tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Tây Ninh
Tỉnh Tiền Giang