Skip to content
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Portfolio Categories
Kinh Duy Ma Cật
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Vô Lượng Nghĩa
Lược giải kinh Duy Ma Cật
Lược giải kinh Hoa Nghiêm
Lược giải kinh Pháp Hoa
Nội dung kinh Duy Ma Cật
Nội dung kinh Hoa Nghiêm
Nội dung kinh Pháp Hoa
02f7de80a08a6f472fdcc26e657cd3e5

Kinh Vô Lượng Nghĩa – Giới thiệu

Vô Lượng Nghĩa tức là “thật tướng”. Theo ngài Cát Tạng (549~623) giải thích trong bộ Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ, thì bản thể của thật tướng là không có hạn lượng, cho nên gọi là “thể vô lượng”; từ một Pháp thật tướng mà phát sinh ra tất cả Pháp, cho nên gọi là...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Một đời thọ trì nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết đời thọ trì.Thọ trì danh hiệu của một Đức Phật nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu Phật.Thọ trì một kiếp số nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp số.Thọ trì một Đức Phật thọ ký nhẫn đến...

Chi tiết »
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 4: Bồ Tát

Bố thí theo Phật nhằm giúp cho đối tượng thăng hoa, không phải làm giống như Cấp Cô Độc một tuần xong. Việc làm của Bồ tát liên tục cho đến bao giờ họ thành Phật, việc mới chấm dứt. Trên bước đường du hóa, Phật giúp đỡ mọi người, nâng tư cách của họ...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Ý nghĩa đề kinh

Đại hay tổng thể bất biến, nhưng nhờ phần dụng là Báo thân linh hoạt, tức đạo đức và tri thức được vận dụng thích nghi lợi lạc nên tồn tại mãi. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rõ nếu giữ được hai thứ vốn quý giá là đạo đức và tri thức,...

Chi tiết »
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 8: Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký

Các Tỳ kheo! Ông Mãn Từ Tử cũng được bậc nhất ở trong hàng người nói Pháp thuở bảy Đức Phật, nay ở chỗ ta trong hàng người nói Pháp cũng là bậc nhất.Trong hàng người nói Pháp thuở các Đức Phật trong Hiền kiếp về đương lai cũng lại là bậc nhất, mà đều...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Nội dung kinh Hoa Nghiêm – Dẫn nhập

Thế giới của Thức biến thuộc vọng, chúng ta chỉ nhờ nó để thấy cảnh giới Cực Lạc hay dạo chơi lên Đâu Suất, đảnh lễ Bồ tát Di Lặc, cảm nhận sự an lành. Đến khi thức giấc lại chạm trán với cuộc sống khác hẳn, nghĩa là kinh Hoa Nghiêm muốn nhắc nhở...

Chi tiết »

Thư viện hình ảnh

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categories
Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh Cà Mau
Tỉnh Hậu Giang
Tỉnh Kiên Giang
Tỉnh Long An
Tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Tây Ninh
Tỉnh Tiền Giang