Skip to content

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Dẫn nhập

妙法蓮華經

DẪN NHẬP


Nói đến kinh Pháp Hoa, các vị danh Tăng đều hết lòng ca ngợi. Riêng tôi, từ sơ phát tâm đã có nhân duyên đặc biệt với bộ kinh này. Lần đầu tiên, khi tôi theo một số Thầy đến chùa Hoằng Khai ở Tân An để thỉnh Phật, tôi được thầy Đạt Vương tặng bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Mặc dù lúc đó tôi chưa biết thọ trì, nhưng nghe đến tên kinh, trong lòng tự nhiên cảm thấy thích thú kỳ lạ.

Từ đó, cảm tình của tôi đối với kinh Pháp Hoa cứ ấp ủ lớn dần. Tôi mang tâm sự này kể cho cụ thân sanh của tôi. Lúc ấy, tôi mới biết khi tôi còn trong thai mẹ, ông thường chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa, phẩm “Phổ Môn”. Điều này gợi cho tôi có cảm nghĩ rằng tôi đã từng nghe kinh này từ lúc chưa chào đời. Hạt giống Pháp Hoa mà cha tôi đã gieo trồng trong tâm thức, lúc tôi còn đang say ngủ trong thai mẹ lớn dần theo năm tháng. Để rồi hạt giống lành vụt bộc phát mạnh mẽ thúc đẩy tôi xuất gia vào năm 12 tuổi. Cái tuổi mà bao trẻ thơ khác chưa biết nghĩ gì ngoài vòng tay thương yêu che chở của cha mẹ.

Đơn giản như thế đó, nhưng cũng thật đầy lẽ mầu nhiệm khi nhân duyên với Pháp Hoa cứ tự động phát triển theo từng bước chân tu học của tôi. Năm 17 tuổi, vào Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang, tôi nhận thấy cố Hòa thượng Trí Hữu, người có công sáng lập chùa này cũng chuyên thọ trì Pháp Hoa. Người thợ đắp tượng Phật Thích Ca ở chánh điện chùa ngày nay cũng là hành giả Pháp Hoa. Để trang bị cho thân tâm thanh tịnh hướng trọn vẹn về Đức Phật, ông đã lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa suốt thời gian ông làm tượng Phật, tổng cộng đến hơn sáu mươi ngàn lạy.

Đến năm 25 tuổi, tôi được sang Nhật Bản nghiên cứu kinh Pháp Hoa ở trường đại học Rissho, Tokyo. Tôi mới bắt đầu làm quen với tư tưởng Bổn môn Pháp Hoa của Nhật Liên thánh nhân. Đó là tư tưởng đặc thù của Phật giáo Nhật Bản.

Niềm khao khát hiểu biết thúc đẩy tôi tham quan một số đạo tràng chuyên tu Pháp Hoa. Tôi nhận ra rằng muốn hiểu kinh, phải hành trì đúng pháp. Vì thế, có người đọc kinh lầm tưởng rằng đã hiểu rõ tất cả nghĩa kinh; nhưng dưới mắt đạo, họ vẫn chưa hiểu gì cả. Đây chính là kinh nghiệm bản thân tôi hơn hai mươi năm về trước.

Thật vậy, tôi tốt nghiệp Tiến sĩ về kinh Pháp Hoa. Dĩ nhiên các tác phẩm liên quan đến bộ kinh này, tôi đều để tâm tìm hiểu. Tuy nhiên, khi thực sự thâm nhập thế giới tâm linh, thọ trì đọc tụng Pháp Hoa, tôi mới tỏ ngộ rằng khi ngồi ghế nhà trường, mình chưa hiểu chút gì về Pháp Hoa cả. Bởi lẽ trên thực tế, chúng ta có bước vào thế giới tu hành mới hiểu được tại sao người có trình độ văn hóa kém, họ lại làm được những Phật sự quan trọng. Còn những người học giỏi, nhưng suốt đời không có đất dung thân.

Riêng tôi, tiếp thu được lời dạy của các danh Tăng Nhật Bản. Khi trở về nước hành đạo, tôi âm thầm thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa, lễ lạy Hồng danh Pháp Hoa. Pháp hành này nhằm tạo mối liên hệ giữa tôi với Phật và Bồ tát. Và có truyền thông được với tâm Phật, hạnh Bồ tát, mới khả dĩ nhận được lực gia trì hộ niệm của các Ngài cho chúng ta hành đạo.

Cảm nhận về kinh Pháp Hoa như vậy, tôi càng thọ trì, đọc tụng kinh này càng cảm thấy gần gũi chư Phật, chư Bồ tát hơn. Vì thế, suốt hơn mười lăm năm qua, với nhiều sự biến động ngoài xã hội cũng như trong Phật giáo, tôi vẫn thấy an lành trong thế giới Pháp Hoa. Và từ sự thanh thản nhẹ nhàng của thế giới quan Pháp Hoa bước ra cuộc đời hành đạo, tôi đã thành tựu được một số Phật sự nho nhỏ trong tầm tay.

Đối với tôi, kinh Pháp Hoa không phải là bộ kinh bằng giấy trắng mực đen nằm ngoài tôi. Trái lại, kinh đã ở trong tôi, biến thành chất dinh dưỡng nuôi sống thân mạng của chính tôi. Tôi cảm thấy cả một quá trình gắn bó cuộc đời mình với kinh Pháp Hoa một cách sâu xa, mật thiết tự nhiên, không thể thiếu được.

Quan sát tạng kinh Pháp Hoa dưới góc độ kinh là mạng sống của mình, tôi nảy sanh những ý tưởng hiểu kinh, giảng kinh Pháp Hoa không hạn cuộc trong ngôn ngữ văn tự. Tôi cố tìm ý sâu xa tiềm ẩn trong kinh để ứng dụng vào cuộc sống, được chút kết quả nào trên bước đường hành đạo, xin giới thiệu với các bạn đồng hành. Ai có nhân duyên căn lành với kinh Pháp Hoa và đồng quan điểm với tôi thì dùng đó làm hành trang cùng tiến bước trên lộ trình giải thoát.

Đây là tác phẩm đầu tay của chúng tôi biên soạn về kinh Pháp Hoa, thiết nghĩ khó tránh khỏi những sơ suất. Kính mong các bậc cao minh vui lòng chỉ giáo thêm để lần tái bản tới, tác phẩm được hoàn mỹ hơn. Chúng tôi chân thành biết ơn quý vị.

Xin hồi hướng công đức cúng dường pháp bảo này đến toàn thể Pháp giới chúng sanh đồng thâm nhập Pháp Hoa Hải Hội của chư Phật.

Mùa An cư Phật lịch 2535 – Dương lịch 1991


66b95280279eec88f2c6c3d3d4af3e58

Hòa thượng Thích Trí Quảng (1938~)