Skip to content

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn

大方廣佛華嚴經

Học với Dạ thần và trực diện được với cuộc đời xong, Thiện Tài tiếp tục học với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn (Lâm Tỳ Ni thần). Thọ thần là thần cây. Theo tinh thần Đông phương, người hay vật sống lâu tiêu biểu cho những gì tích lũy được của trời đất, là chứng nhân lịch sử. Cũng vậy, đối với cây cối, người ta cho rằng cây sống lâu trăm năm thành thần. Riêng tôi, chưa thấy Thọ thần, nhưng tìm các bậc tôn túc sống lâu, hiểu biết rộng, có nhiều kinh nghiệm để cầu học, vì các ngài biết được những việc ngoài tầm hiểu biết của chúng ta.

Ở đây, vị thần quan trọng nhất mà Thiện Tài tìm học ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản sanh, hay cũng có nghĩa là chúng ta học đạo, đi tìm những gì có liên hệ với Phật. Các Thọ thần ở nơi khác nhằm chỉ cho những học phái ngoại đạo không quan trọng. Thần ở vườn Lâm Tỳ Ni mới là thần chúng ta cần học, tức những bậc tu hành theo giáo nghĩa Đại thừa. Họ thấy Phật trực tiếp hay qua kinh điển, qua hành động tiêu biểu cho Thọ thần ở Lâm Tỳ Ni. Ta tin tưởng, học hỏi với họ, vì họ sống lâu trong giáo pháp Phật.

Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn cho Thiện Tài biết rằng khi Phật ra đời, cảnh sắc vườn Lâm Tỳ Ni thay đổi khác thường. Cây cối xanh tươi đẹp kỳ lạ, cây Vô Ưu nở hoa từ gốc đến ngọn, tỏa hương thơm ngát. Cây quý hiếm nở hoa, cảnh quang đẹp chưa từng thấy tạo thành sức sống kỳ diệu báo hiệu có bậc cứu thế xuất hiện trên cuộc đời.

Hiện tượng này cũng dễ nhận ra trong sinh hoạt đời thường của chúng ta. Tôi đến chùa nào, vào Thiền thất gặp một vị danh Tăng nào liền cảm nhận lực tu hành của họ lan tỏa ảnh hưởng đến phong cảnh nơi đó và cũng tác động cho tâm hồn chúng ta thanh tịnh, an lạc theo.